Nullstilling av hjertet i Bergen

Tirsdag 19. november var mer enn 300 studenter, bedrifter, myndigheter og frivillige organisasjoner sammen for å rense Store Lundegårdsvann for plast. Området vil bli en testarena for utvikling av ny teknologi for innsamling av marint avfall.

– Plastavfall fra sprengningsstein har blitt et kjempeproblem. Når vi fyller sprengsteinmasse i havet, skylles rester av sprengsteinslunter ut i vannet, og store mengder plast sprer seg og bidrar til forurensning i nærområdene.  Dette vil NOSCA Clean Oceans gjøre noe med. Først nullstiller vi området. Da bruker vi tilgjengelig og ny teknologi for å forhindre ny spredning av søppel, sier Eirik Langeland i NOSCA Clean Oceans.

Tirsdag 19. november klokka 10.00 – 13.30 vil klyngeorganisasjonen NOSCA Clean Oceans, bestående av teknologiselskaper og forskningsinstitusjoner, Clean Shores Global, Skanska, Bybanen Utbygging, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune og Amalie Skram videregående skole gjennomføre en grundig opprydding i Store Lungegårdsvann.

NOSCA Clean Oceans har inngått et samarbeid med Bybanen Utbygging og entreprenøren Skanska for å utvikle teknologi for å forhindre utslipp av plastlunter ved utfylling av steinmasser i havet.

I forbindelse med utbyggingen av Bybanen ble det ca. 700.000 m3 steinmasser fylles i Store Lungegårdsvann. Fyllmassene inneholder flere tonn med plast. Plast fra tidligere fyllinger i området er allerede vasket ut av bergmassene og / eller ut på havet. En lense fra NorLense er nå lagt ut for å forhindre at plast fra nye sprengningsstein sprer seg ytterligere.

– For å hindre videre spredning vil vi bruke Store Lungegårdsvann som en testarena for nye teknologiske og automatiserte løsninger for innsamling av plast. Vår ambisjon er å utvikle løsningen som kan gjøres kommersielt tilgjengelig og legge grunnlaget utslippsfri fylling av steinmasser i sjøen. På denne måten kan løsninger og teknologi eksporteres til andre land der marin forsøpling er en større utfordring, påpeker Eirik Langeland.

I aksjonen vil utsiden av lensen langs hele bredden av Store Lungegårdsvannet bli ryddet slik det en etablerer et nullpunkt før testing fasen av prosjektet blir igangsatt.

– Vi har med oss rundt 330 VG1-elever fra Amalie Skram skole med oss ​​i denne oppryddingskampanjen, i tillegg til de andre aktørene. Vi er derfor avhengige av en tett organisering av arbeidet slik at det utføres på en sikker måte. Ryddearealet er delt inn i 13 soner som skal rengjøres, sier Rune Gaasø fra den frivillige organisasjonen Clean Shores Global.

Deltakende i opprydningsaksjonen er en rekke aktører, som Skanska, Brannvesenet i Bergen, motorbåtforeningene, Norsk luftambulanse, Bergen Havn, RS Frivillig, Bergen og Omegn Friluftsråd for å nevne noen.