NOSCA «spisser» innsatsen

I forbindelse med revidering av NOSCAs strategi, blir arbeidet på nøkkelområder intensivert.

– Arbeidsgruppene er omdøpt til «innsatsgrupper» for å understreke de viktigste feltene vi jobber med, sier daglig leder i NOSCA Clean Oceans, Eirik Langeland.

 

Det er tre innsatsgrupper i aktivitet: 1) oljevern og miljøberedskap, 2) marin forsøpling og 3) biologiske marine trusler. I tillegg blir det nedsatt mer spesifikke temagrupper der det er behov.

 

– En slik inndeling skaper stort engasjement blant våre medlemmer, med hyppige møter. Hver av innsatsgruppene har to ledere, hvorav én fra akademia. Sammen med god geografisk spredning, bidrar dette til en mest mulig allsidig meningsutveksling, sier Langeland.

Klynge i utvikling

Gruppen for oljevern og miljøberedskap er ledet av Aril Jørgensen fra NorLense, med Kristin Rist Sørheim, SINTEF Ocean som co-leder.

 

– Vår avdeling i SINTEF Ocean har i flere tiår jobbet med oljevern og beredskap. Vi studerer f.eks. oljers forvitringsegenskaper dersom de søles på sjøen og hvilke tiltak som er best egnet, sier Sørheim.

 

Hun setter pris på at NOSCA som klynge er i stadig utvikling, og at gruppen hun leder har deltagere fra ulike områder knyttet opp mot oljevern. En tverrfaglighet som skaper mange nyttige synergier.

Lang erfaring

Gruppeleder Aril Jørgensen er salgssjef for oljevern i NorLense, et selskap fra Hadsel kommune i Nordland.

 

– Vi har jobbet med oljelenser siden 1975 og var med å stifte NOSCA i 1993, sier Jørgensen som har jobbet med oljevern i nesten hele sitt voksne liv.

 

Han synes det er spennende å se hvordan dette nå kan konverteres til annen marin forsøpling.

 

– I NOSCA deler vi erfaringer og får innblikk i innovative ideer, og vi har også hatt utbytte av klyngesamarbeid i store prosjekter. Vi har lenser, andre har skimmere eller annet nødvendig utstyr, og sammen kan vi lage fine pakkeløsninger.

Mange nye produkter

Marin forsøpling-gruppen ledes av Trond Lindheim som er produktsjef i SpillTech, sammen med Eivind Bastesen fra Norwegian Research Centre (NORCE).

 

– SpillTech har oljevern som ryggrad, men allerede i 2016 startet vi utvikling av en skimmer som også tok opp marint søppel. Senere har vi utviklet mange slike produkter, og enda flere er i støpeskjeen, sier Lindheim.

 

Han mener likevel at markedet for slike søppel-løsninger fremdeles er jomfruelig.

 

– Her har NOSCAs medlemmer mye å hente ved å samarbeide, dele kunnskap og utløse synergier.

Bred kompetanse

Eivind Bastesen, seniorforsker NORCE, synes at en tverrfaglig gruppe bestående av forskning, industri og forvaltning er en ideell sammenstilling av kompetanse.

 

– Jeg håper at samarbeidet vil gi muligheter for å utvikle prosjekter både mot praktisk innhenting av marin forsøpling, men også for forskning og teknologiutvikling knyttet til overvåkning og kartlegging, sier Bastesen.

 

Han nevner kartlegging og løsninger for plastavfall i elver som et godt eksempel der NORCE ønsker å engasjere seg.

Mange biologiske trusler

Kristin C. Valle er miljørådgiver i trondheimsbedriften NORBIT Aptomar. Hun leder innsatsgruppen for biologiske marine trusler, assistert av Silje Forbord, seniorforsker i SINTEF Ocean.

 

– Jeg har lang erfaring med overvåkning av skadelige alger, og i gruppen vår er vi også veldig opptatt av makroalger (tang og tare). Jeg synes det er spennende å se hva ulike aktører kan bidra med i fagfelt som er nye for dem, sier Forbord.

 

Også Valle er opptatt av marine økosystemer og balansen som naturen har utviklet og finpusset gjennom millioner av år.

 

– Menneskenes negative påvirkning på livet og balansen i havet har i de senere årene blitt mer og mer tydelig. Jeg engasjerer meg i dette arbeidet for å finne løsninger som kan, om ikke reversere problemet, så i alle fall være med å redusere konsekvensene av de artene som nå anses som biologiske trusler i de marine økosystemene.

Ser resultater

Valle trekker frem NOSCAs sargassum-prosjekt som gruppen har jobbet med det siste året.

 

– Det handler om å detektere, samle opp, komprimere, frakte og levere deler av sargassum-biomassen til lokal industri. Her har vi blant annet fått et samarbeid med autonomi-klyngen i Trondheim. Prosjektet fortsetter utover høsten og ender forhåpentlig i en konseptstudie. 

Stor interesse

NOSCA har lang tradisjon for nettverksbygging, fra oppstart i 1993, til klyngestatus i 2020.

 

– Vi er trygge på det vi jobber med. Omstilling fra oljevern til også å gjelde andre utfordringer, vekker interesse over hele verden. Og her har vi kommet lengre enn de aller fleste. Ikke minst ved å sikte oss inn mot de mest relevante problemstillingene, sier Eirik Langeland.