Legger strategi for fremtiden

Medlemmene i NOSCA Clean Oceans har store ambisjoner, og har utvidet satsingen på oljevern, til nå å også inkludere havplast og marin forsøpling, alger og marine trusler. For medlemmene åpner dette mange nye, spennende muligheter for å overføre teknologi og kompetanse til flere viktige områder for miljø og norsk næringsliv.

– Vi har vært arenaklynge i ett år, og hadde allerede fra starten en mer moden medlemsmasse enn en klynge som ble bygget opp fra bunnen ville hatt. Vi har allerede samarbeidet i nesten 30 år med å selge og markedsføre norsk oljevernutstyr over hele verden, og vi ser nå at medlemmenes aktiviteter og ambisjoner beveger seg raskere enn det klyngen kan ivareta i dagens form. Vi er nå i ferd med å ferdigstille et grundig strategiarbeid som peker lenger frem i tid og som bekrefter at vi har store muligheter til å nå mer ambisiøse mål i fremtiden, forteller klyngeleder Eirik Langeland.

Enorme utfordringer

Klyngens hovedoppgave er å modne ideer og tilrettelegge for utviklings- og samarbeidsprosjekter som kan løse de enorme utfordringene verden står overfor når det gjelder å håndtere ulike former for marin forurensning. Både klyngen og markedene som peker seg ut, er i rivende utvikling.

Oppmerksomheten rundt opprydding og vern av havområder over hele kloden er sterkt økende. I tillegg pågår det spennende teknologisk utvikling innen oljeproduksjon som vil stille nye krav til morgendagens oljevern. Klyngens oppgave er legge til rette for endringene i hav-relaterte næringer hvor Norge er internasjonalt ledende.

Flere samarbeidsprosjekter er allerede i gang, og klyngen har identifisert mange nye forretningsmuligheter i den pågående strategiprosessen.

Samarbeid skaper engasjement

Og det skorter ikke på ideer. I strategiarbeidet har tre arbeidsgrupper jobbet med å kartlegge nye markeder, ny teknologi eller nye rammebetingelser som gjør det interessant å satse internasjonalt eller i Norge. Arbeidsgruppene, som representerer oljevern, alger og marine trusler, og havplast og marin forsøpling, har gjennomført to workshops. Der har de identifisert nærmere 30 muligheter for samarbeidsprosjekter.

– Medlemmene stiller opp med stort engasjement, og alle representantene er med i minst én arbeidsgruppe, noen i alle tre. For medlemmene er det utviklings- og samarbeidsprosjektene som er mest interessante, og nå har vi så mange gode forslag at vi er nødt til å prioritere, forteller Lars Kleppe som leder strategiarbeidet sammen med Langeland og styreleder i NOSCA Clean Oceans Geir Christian Helgesen.

Til neste nivå

Hvis klyngen skal ha mulighet til å hjelpe medlemmene med å tilrettelegge og gjennomføre disse prosjektene, er det behov for å utvide ressursgrunnlaget, Derfor jobbes det målrettet med å utvide medlemsmassen, og allerede i år vil klyngen søke om komme opp på neste nivå i klyngeprogrammet.

– Vi vet det er tidlig, og at nåløyet er trangt, men vi har ingen tid å miste hvis vi skal være i stand til å møte morgendagens krav og forventninger, sier Kleppe.

Utvider styret med nye medlemmer

I løpet av det første drøye året som arena-klynge er det kommet til nye medlemmer og nye typer medlemmer som har utvidet klyngens faglige horisont. Geir Christian Helgesen leder nå et styre som er utvidet fra seks til åtte personer.

– Medlemmenes ambisjoner er mye høyere enn vi hadde sett for oss da vi startet opp, og vi har derfor utvidet styret fra seks til åtte for å avspeile klyngens kompetansebase på en bedre måte, forteller Helgesen.

Over all forventning

Styret er nå representert med kunnskap og erfaring fra forskning, gründervirksomhet, kommunikasjon- og samfunnskontakt, og tung internasjonal industriell kompetanse.

– Vi er en frivillig organisasjon uten betalte styreverv. Likevel er det mange som har lyst til å hjelpe til for å skape omstilling for medlemmene våre, finne nye forretningsmuligheter og overføre kunnskap og erfaring fra oljevern til andre spennende markeder. Det er ingen tvil om at arbeidet så langt har gått over all forventning, og nå er tiden inne for å ta steget opp på neste nivå, sier Helgesen.

Fakta om styret:

Styreformann:

Geir Christian Helgesen:

Marked og kommunikasjonssjef, Framo AS

Styremedlemmer:

Kristin Rist Sørheim:

Forskningsassistent, Senior prosjektleder, SINTEF Ocean.

Kristoffer Fortun:

Leder av salgsavdelingen, Maritime Robotics AS.

Kristin Collier Valle:

Miljørådgiver, Norbit Aptomar AS

Trond Lindheim:

Grunnlegger av SpillTech AS.

Rune Gaasø:

Miljøforkjemper, teknokrat, relasjonsbygger og industrileder, Ogoori.

Aril Jørgensen:

Senior salgssjef oljevern, NorLense AS

Fiona Provan:

Forskningsleder Marin økologi, Sjefsforsker, NORCE

Varamedlem:

John Tveit:

Ekstern relasjonsansvarlig, Høgskulen på Vestlandet