Innovasjonsklynge og tech-gigant: Leder vei med havplast

Hvert år havner ytterligere 8 millioner tonn plast i havet, mesteparten av dette skyldes forbruk. HP inngår nå et samarbeid med innovasjonsklyngen NOSCA Clean Oceans, sammen er de enige om å gjøre sitt for å bidra til FNs bærekraftsmål og på sikt et plastfritt hav. 

 

En rapport fra HP anslår at det totalt finnes over 150 millioner tonn plast i havet, og hvert år øker det med om lag 8 millioner tonn. I rapporten kommer det frem at plast som er kommet ut i havet er vanskelig å fjerne. Etter hvert brytes plasten ned til mikroplast som legger seg på havbunnen eller blir spist av dyr, som fører til en rekke miljø- og økosystemproblemer.

 

– Vi ser hvor viktig det er å se fremover og være smartere med forbruket vårt. Derfor jobber vi blant annet med å utvikle teknologi som bidrar til å rydde havet for plast. Akkurat nå har vi et pågående prosjekt i Store Lungegårdsvann i Bergen der vi tester sperre- og oppsamlingsteknologi for marin plast ved utfylling i sjø. Vi var derfor veldig positive til nettopp HP som leverandør, sier Geir Christian Helgesen som er styreformann i NOSCA Clean Oceans.

 

Teknologiselskapet HP viser at de tar problemstillingen på alvor ved å innføre plasten fra havet i deres nye produkter.

 

– Vi ønsker å bidra til FNs bærekraftsmål og jobber med å få plast, som ellers hadde havnet i havet, inn i vår sirkulære forsyningskjede, slik at det kan resirkuleres og innføres i våre produkter. Målet er at produktene våre skal inneholde minst 30% resirkulert plast innen 2025, sier Norgessjefen i teknologiselskapet HP, Verner Hølleland.

Maner Bergensfolket til miljøkamp

NOSCA Clean Oceans er en nasjonal innovasjonsklynge med hovedkontor i Bergen, som jobber for å rense havet for plast og annen marin forsøpling ved å ta i bruk innovative teknologiske løsninger. Et av målene deres er å oppnå en sirkulærøkonomi for avfallet som samles, så det får ny verdi.

 

– Vi ser at det må gjøres raske tiltak for å fjerne plasten som ligger i havet. Vår ambisjon er å finne måter vi kan gjenbruke plasten vi samler opp, slik at det kan få ny verdi og kan brukes igjen, sier Geir Christian Helgesen i NOSCA Clean Oceans.

 

Videre forteller han at innovasjonsklyngen har gode forutsetninger for å bli ledende innen håndtering av plast og mikroplast, ettersom de har flere eksperter innen feltet. 

PC-vesker laget av 100% plastflasker

HP melder at de allerede har omdirigert mer enn 60 millioner flasker fra å havne i havet – istedenfor at det havner i havet sørger de for at dette kommer inn i forsyningskjeden og inn i nye HP-produkter. På CES messen tidligere i år presenterte teknologigiganten flere bærekraftige produkter.

 

– Vi kom med nye bærbare PC-er, -skjermer og -vesker som består av resirkulert plast. Veskene er spesielle da de består 100% av resirkulerte flasker – som kunne ha havnet i havet, mens skjermen og den bærbare PC-en består av både resirkulert plast og plast som har vært i havet, sier Norgessjefen.

 

Målet til HP er å viderekoble og bruke på nytt et minimum av 25,000 tonn plast – like mye som 1,2 milliarder engangsflasker i plast – fra å havne i havet, forteller Hølleland.

Werner Hølleland
Verner Hølleland, Norgessjef i HP