Innovasjonssprint – Bergen 02.02.22

Finner løsninger i effektivt fellesskap

I regi av NOSCA Clean Oceans samarbeider en rekke selskaper for å finne de beste miljøløsningene for det planlagte steindeponiet i Sørfjorden.

Bakgrunnen er den nye traseen for vei og jernbane mellom Bergen og Voss. I første omgang er det snakk om strekningene E16 og jernbanen fra Arna til Stanghelle. Dette blir Norges største tunnelprosjekt, med forventet byggestart i 2024.

 

I den anledning ble det nylig arrangert en såkalt innovasjonssprint der et utvalg klyngemedlemmer var samlet. De diskuterte mulighetene for å lage en helhetlig løsning for å ivareta det ytre miljø når all sprengmassen skal deponeres i fjorden ved dagens jernbanetrasé.

 

Mange muligheter

NOSCA har lenge hatt dialog med Statens vegvesen og Bane NOR, for å få vite mest mulig om planene og vurdere i hvilken grad klyngens medlemmer kan bidra.

– Det handler om å minimere forurensingen når deponiet blir en realitet. Det kan være inni rør der steinen blir senket, det kan være sperreløsninger rundt kaianlegget, eller hvordan vi kan overvåke og samle opp forurensing som eventuelt kommer ut i fjorden, sier Eirik Langeland, leder i NOSCA Clean Oceans.

Under «sprinten» ble rundt 20 deltagere inndelt i grupper. I løpet av en intensiv arbeidsdag drøftet de ulike scenarioer for hvordan klyngemedlemmer kan gjøre felles fremstøt overfor Statens vegvesen, Bane NOR og entreprenørene som får i oppdrag å bygge vei eller bane.

– Klyngen vår har unik kompetanse på dette feltet. Vi vil sørge for at utbyggerne skal slippe å bekymre seg for plast og annet søppel som følger med steinmassene. Ikke minst rester av alle luntene som brukes under utsprengningen, sier Langeland.

 

Utvikler ny teknologi

Han viser til stadig større oppmerksomhet rundt konsekvensene ved sprengning og deponering, og at kravene skjerpes.  Her har klyngen et stort fortrinn, takket være NOSCAs testsenter «Store-lungen» i Bergen.

Det ble åpnet i 2020 og fungerer som et testbasseng for utvikling av banebrytende teknologi for oppsamling av marin forsøpling. Senteret gir NOSCA-medlemmene mulighet til å forsøke ulike typer teknologiske løsninger og måle effektivitet under realistiske forhold.

– Her ble det blant annet samlet inn enorme mengder plastlunter fra sprengstein som ble dumpet i Store Lungegårdsvann under utbyggingen av Bybanen. Erfaringene fra testsenteret viser at vi har mye å fare med, og at myndighetene setter stor pris på klyngens allsidige kompetanse, sier Langeland.

 

Samarbeid gir superkrefter

Idé-dugnaden foregikk i Bergen i begynnelsen av februar. Her hadde NOSCA-medlem PwC regien, og sørget for at klyngemedlemmer fra nord til sør i Norge endelig kunne møtes ansikt til ansikt. 

– Innovasjonssprint er en fin metode når vi skal gå løs på komplekse oppgaver, som ikke kan løses av ett selskap alene. Når vi samles, diskuterer og utfordrer hverandre får vi superkrefter, takket være et bredt spekter av spesialkompetanse, sier Lars Kleppe, direktør i PwC som sammen med kollega Christina Gytre holdt i trådene under den åtte timer lange arbeidsøkten.

De jobbet i grupper med å skissere mulige løsninger og konsepter, forretningsmodeller og verdiforslag for å se hvordan ting kan henge sammen. Og i neste omgang skal det lages 3D-modeller som virkelig vil visualisere konseptet og hvordan ulike elementer fungerer i et samspill.

 

Trygghet og åpenhet

Kleppe mener trygghet er helt avgjørende for at en slik samling skal bli vellykket. Aktørene må stole på hverandre, slik at de kan dele ideer, fortrolige opplysninger og erfaringer.

– Det var kanskje litt usikkerhet blant deltagerne til å begynne med, men den forsvant fort. Jeg tror enkelte ble overrasket over den enorme innovasjonskraften som lå i at alle delte åpent og bygget på hverandres ideer. Og det er jo nettopp slik en klynge skal fungere. Her er man ikke konkurrenter, men samarbeidspartnere som ruster seg til å erobre et nytt marked med stort potensial.

 

Rør og lenser

Trond Lindheim, produktsjef i SpillTech, var en av deltagerne på arbeidsmøtet. Han håper at selskapet kan bidra med løsninger for rørene som skal sende stein ned i deponiet, samt oppsamling av plast og annet avfall.

– Vi ønsker også å medvirke når det gjelder lenser og barrierer, hvis det blir aktuelt, sier Lindheim som synes innovasjonssprinten var interessant og nyttig:

– Det er en spennende samarbeidsform, men det gjenstår en del ubesvarte spørsmål som håndtering av eierskap, ansvar og økonomiske modeller.

 

Skal hindre forurensing

Også Jan Henning Rysjedal, fagansvarlig for tekniske tekstiler i Fiizk, var til stede på samlingen. Selskapet er mye involvert i oppdrettsvirksomhet, blant annet med produksjon av oppdrettsposer og andre barrierer.

– Vi kan lage løsninger som sikrer at sprengsteinen havner der den skal og ikke forurenser sjøen, sier Rysjedal og legger til at møtet var et fint initiativ av NOSCA Clean Oceans.

– Det er viktig å samle ulike aktører for å skape en felles strategi, i stedet for å sitte på hver vår haug. Nå blir neste steg å følge opp arbeidet med mer detaljerte planer.

 

Autonome farkoster

Han får støtte fra Eirik Hovstein som er COO i Maritime Robotics.

– Jeg synes innovasjonssprinten ble godt løst av NOSCA og PwC. Det er nettopp dette som er hensikten med klynger, nemlig å tilrettelegge for at representanter fra forskjellige teknologier og med ulik kunnskap kan møtes og dra nytte av hverandre.

Maritime Robotics har mange produkter og tjenester innenfor autonome farkoster som kan brukes til datainnsamling og overvåkning.

– Vi har topp kompetanse på sensorteknologi for å måle vannkvalitet, biomasse i vannet og hvordan steinfyllingen plasserer seg når den dumpes i sjøen, sier Hovstein som også kan tilby avansert videoovervåking døgnet rundt, og utstyr for å samle opp avfall på overflaten.

 

Store muligheter

– SpillTech, FiZK og Maritime Robotics er tre gode eksempler på mangfoldet blant NOSCAs medlemmer, sier Eirik Langeland.

– Vi har fagmiljøet i all sin bredde. Nå har vi startet arbeidet med å komme fra ord til handling og skape gode løsninger som vil fungere i praksis. Dette gjelder ikke bare i Sørfjorden, men over hele landet. Det er mange omfattende prosjekter på gang hvor store mengder overskuddsavfall skal deponeres.

 

 

(Fakta)

  • NOSCA og klyngens medlemmer er invitert til markedsdialog med Statens Vegvesen og Bane NOR om Arna-Stanghelle-prosjektet som er Norges største planlagte tunnelprosjekt.
  • I den videre dialogen vil det være behov for å synliggjøre et felles helhetlig konsept overfor aktuelle samarbeidspartnere/operatører i de store anbudene.
  • Dette vil være et konsept som også kan synliggjøres overfor andre store entreprenørprosjekter.
  • INTENSIVT: Engasjerte klyngemedlemmer i sving under innovasjonssprinten der det på kort tid ble presentert mange interessante ideer.