Hold Norge Rent-Konferansen og NTNU Ocean Week 03.05.2022

Hold Norge Rent-Konferansen og NTNU Ocean Week 03.05.2022

Ocean Autonomy cluster skal sammen med NOSCA Clean Oceans i havteknologienstegn ta del i Hold Norge Rent-konferansen og NTNU Ocean Week 03. mai klokka 12.00-14.00. Dette er for å vise frem det som finnes av spennende havromsteknologi, spesielt det som nærmer seg autonome og fjernstyrte operasjoner, fra våre klyngemedlemmer. Vi tar sikte på å fylle området rundt Brattørbassenget med liv og røre disse timene, fra deltakerne på Hold Norge Rent-konferansen og NTNU Ocean week til mannen og damen i gaten. Det vil også være en eller flere foodtrucks på området sånn at publikum kan få seg litt mat mellom demonstrasjonene.

Videre skal vi ta del i det faglige programmet til NTNU Ocean Week fra 14.00-16.00  inne på Rockheim, hvor Ocean Autonomy Cluster og NOSCA Clean Oceans har blitt bedt om å bidra med innhold. Programmet settes opp etter NOSCAs «verdikjede»: Deteksjon – Klassifisering – Oppsamling – Avhending. Hver bolk fylles med en presentasjon fra industrien og suppleres med en presentasjon fra pågående forskning fra NTNU.

 

Den årlige Hold Norge Rent-konferansen er en av nordens størte konferanse innen marinsøppel.
I 2022 holdes konferansen 3. – 4. mai, hvor første dagen skal de vise frem lokale initiativ for hvordan håndtere og samle marinsøppel, hvor Ocean Autonomy Cluster og NOSCA Clean Oceans skal være med. Andre dagen er fokuset rettet mot det globale perspektivet, og hvordan marinsøppel er et delt, globalt problem og hvordan den negative virkningen varierer fra region til region i verden.