Fra oljesøl til kamp mot plast

«Clean Oceans» fikk ble fredag status som Arena-klynge i «Norwegian Innovation Clusters»-programmet. Klyngen vil ta i bruk norsk teknologi fra oljevernberedskap til å bekjempe plast og annen marin forsøpling over hele verden.

–Dette er en stor annerkjennelse av klyngens utviklingspotensial, når vi ønsker å ta kompetanse og teknologi fra oljevern et steg videre. Det er en tøff nasjonal konkurranse for å bli tatt opp, så vi er svært stolte over å få status som Arenaklynge, sier påtroppende klyngeleder i Clean Oceans, Eirik Langeland.

Tildelingen skjedde fredag formiddag, i Oslo på Gamle museet der Kommunal- og moderniseringsministeren Monica Mæland offentliggjorde de nye klyngeprosjektene fra Innovasjon Norge.

Kombinasjonen av norsk oljevernteknologi og offshore spisskompetanse skal bidra til å løse de enorme utfordringene verden står overfor når det gjelder plast i hav og vann og annet marint avfall. Ambisjonen er å skape en verdensledende arena for teknologiutvikling og innovative løsninger på dette feltet.

– Medlemmene i NOSCA har i en årrekke skapt suksessfulle løsninger innenfor oljevern, og markedsført og solgt dem over hele verden. Men det har vært mye prøving, feiling og læring. Summen av dette arbeidet kan nå overføres til kommersielle løsninger for oppsamling av marint avfall, sier Christian Testman, daglig leder i Ocean Visuals og styreleder i NOSCA, som er prosjekteier av Clean Oceans-klyngen.

Klyngemedlemmene har alle forutsetninger for å bli best i verden til å håndtere plast, mikroplast og uønskede effekter av alger, i tillegg til oljesøl. Med medlemmer som dekker hele kunnskapsspekteret fra forskning, detektering og oppsamling til avhending, skal Arena-prosjektet «Clean Oceans» bli det ledende kompetansesenteret for håndtering av marint avfall.

– Vi i Norge er verdensledende innenfor oljevern. Posisjonen som ledende på løsninger for oppsamling av marint avfall og plast i havet er enda ledig. Den ønsker vi å ta, sier Christian Testman.

Med Arenastatus blir Clean Oceans-klyngen dermed en del av klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters, som forvaltes av Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet. Programmet har årlige utlysninger.

– Clean Oceans-navnet er valgt fordi det nå handler om mer enn oljeforurensning. Særlig plastproblematikken er hyperaktuell, men vi har også sett den siste tiden hvor stor skade giftige alger kan gjøre. Vi har kunnskap og erfaring som kan gi banebrytende resultater. Klyngestatus vil sikre finansieringen, slik at vi til å begynne med kan ansette egne folk, sier styremedlem i NOSCA og Markedssjef i Framo, Geir Christian Helgesen, som har vært en sterk bidragsyter til etableringen av Clean Oceans.

FAKTA

Clean Oceans

• Fikk 8. november 2019 Arena-klyngestatus i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters

• Clean Oceans er en nasjonal klynge med kontoradresse og sekretariat i Bergen. Medlemmene er: Framo, Kongsberg Satellite, Norce, Miros, Sintef, Norlense. Aptomar, Marint Miljø, Nofi, Kystverket, Egersund Trål, Ocean Visuals, NOFO, Jemar Norpower, Blue Impact, MMB, Jason, Norén, Maritime Robotics, SpillTech, Tess, Equinor, Novumare, Clear Ocean, NBSK, Henriksen.

• Clean Oceans har utspring i NOSCA (Norwegian Oil Spill Control Association), en non-profit-interesseorganisasjon etablert i 1993.

• NOSCA er et fagforum for norsk oljevern, teknologi, beredskap og operasjonell kompetanse, med målsetting om å skape en bredere kunnskapsplattform for bransjen. Foreningen bidrar til et aktivt samarbeid mellom enkeltbedrifter, institusjoner og myndigheter for å styrke Norges posisjon på det internasjonale oljevernmarkedet.

KONTAKT DATA

Påtroppende Klynge leder – Eirik Langeland

Mobil: 900 22 771

e-post: eirik@infund.no

 

Styremedlem i NOSCA og Markedssjef i Framo – Geir Christian Helgesen

Mobil: 480 40 040

e-post: gh@framo.no

 

Styreformann i NOSCA og Daglig leder i Ocean Visuals – Christian Testman

Mobil: 951 13 395

e-post: christian@oceanvisuals.no