Forum for fremtidas oljevern

14 og 15. september gikk Forum for framtidas oljevern av stabelen ved Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) i Svolvær. Forum for framtidas oljevern er en årlig konferanse som skal styrke norsk oljevern ved å være en arena for samarbeid og felles forståelse for behov og utfordringer ved innsats mot akutt forurensning. Konferansen skal bidra til å sikre at forskning og utvikling er relevant for den operative beredskapen. Det skal være en arena for å avdekke og skape felles forståelse for utfordringer og kunnskapsbehov når det gjelder oljevern og legge til rette for økt kunnskaps- og teknologiutvikling. Forum for framtidas oljevern samler operative aktører, industrien, myndigheter, akademia, forskningsinstitutter og andre til en felles innsats for oljevernberedskapen.

Årets tema var oljevern i kyst- og strandsone. NOSCA Clean Oceans var invitert til å delta i årets programkomité, og hadde to poster på programmet:

  • Presentasjon dag 1 om NOSCA Clean Oceans’ arbeid med innovasjon og standardisering
  • Workshop dag 2 om temaet Standardisering innen oljevern, med fokus på veien videre

Målet med workshopen var å samle faglig og økonomisk støtte til et initiativ der målet i første omgang er å få frem status på standardisering innen dette feltet, behovet for standardisering (områder og omfang), interessenter, og organisering av selve standardiseringsarbeidet. Det var høy deltakelse, med fysisk og digital representasjon fra Equinor, Norsk olje og gass, DNV, Kystverket, Oceanrim, Norlense, NOFO og SINTEF Ocean. Seansen gav gode innspill til hvordan vi kan organisere det videre arbeidet. Referatet er for tiden høring, og neste steg vil være å etablere en tema-gruppe som arbeider med å sikre deltakelse og finansiering.

Presentasjoner og opptak fra konferansen vil etter hvert kunne finnes her: Forum for framtidas oljevern 2021 | Senter for oljevern og marint miljø (marintmiljo.no)