DNV inn som NOSCA-medlem

– Ser frem til aktivt samarbeid

NOSCAs medlemsbase har nylig fått et nytt solid tilskudd i form av DNV (Det Norske Veritas).

Dette er et verdensledende globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land.

Større ambisjoner

– Vi var med også da NOSCA var en interesseorganisasjon, men vi meldte oss ut blant annet fordi vi opplevde at organisasjonen mistet litt piffen. I dag ser vi en fornyet og mer ambisiøs utgave av NOSCA som omfatter et større spekter av selskaper og institusjoner, sier Hans Petter Dahlslett som er gruppeleder for miljørisiko og beredskap i Energy Systems, DNV.

– Vi har hatt et langvarig samarbeid med NOSCA-medlemmer i forbindelse med oljevernberedskap. Nå rettes blikket også mot andre typer forurensing, mikroplast etc., noe som gir store muligheter for synergier mellom de tradisjonelle og de nye virksomhetene. Det er en spennende utvikling, og vi vil gjerne delta med vår kunnskap og kompetanse.

Altomfattende virksomhet

Med DNV på laget har NOSCA fått en verdensledende leverandør av alt fra risikostyring til sikkerhet for skip, prosessanlegg og havinstallasjoner. I tillegg legger selskapet stadig større vekt på det grønne skiftet og alt det innebærer.

 

­– Her finnes en rekke nye muligheter der NOSCA-bedrifter kan få en viktig rolle. Vi ønsker å være en aktiv deltager der vi bidrar med solid kunnskap om miljøovervåking og mikroplast, sier Dahlslett.

 

Han legger vekt på at DNV er en tungvekter innen oljevern, med erfaring fra hele verdikjeden.

 

– Vi jobber mot myndigheter og et bredt utvalg av industri- og teknologiselskaper. Tidligere har vi verifisert teknologi for flere av NOSCAs medlemmer, og nå er det mange nye typer prosjekter på beddingen. Her vil vi gjerne delta, blant annet i NOSCAs spennende satsing på algevern.

Hjelp til gründere

­DNV har spesialister som kan belyse de fleste relevante problemstillinger.

 

– Dette kan være spesielt nyttig for gründerselskaper som er ute i ukjent farvann og ikke har den fulle oversikt over regelverk som blir stadig mer komplisert. Vår oppgave er å hjelpe kundene til å ta gode og riktige beslutninger og øke tilliten til virksomheten, produktene og tjenestene de leverer, sier Dahlslett.

 

Eirik Langeland, leder i NOSCA Clean Oceans, er meget glad for at DNV nå er tilbake i klyngen.

 

– DNV blir et kjærkomment og sentralt medlem med stor kompetanse som vi kjenner godt fra oljevern. Nå blir dette like viktig på andre områder der nøytral kvalitetskontroll gir økt troverdighet.

DNV

  • DNV Group er et globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land og med hovedkontor i Norge på Høvikodden.
  • Selskapet eies av Stiftelsen Det Norske Veritas som siden 1864 har hatt som formål å sikre liv, verdier og miljøet.
  • Har omkring 11.600 ansatte.
dnv.no
Hans Petter Dahlslett, gruppeleder for miljørisiko og beredskap i Energy Systems, DNV