01

July

Deler miljøkunnskap med Statens vegvesen

Statens vegvesen nyter godt av NOSCA Clean Oceans’ kompetanse og teknologi når etaten vurderer miljøproblemer knyttet til deponering av sprengmasser i sjø.

Statens vegvesen nyter godt av NOSCA Clean Oceans’ kompetanse og teknologi når etaten vurderer miljøproblemer knyttet til deponering av sprengmasser i sjø.

E39/Vossabanen genererer et masseoverskudd på 10-11 millioner kubikkmeter sprengmasser som må deponeres. Byggherrene, Statens vegvesen og Bane NOR, jobber bredt med å se på muligheter for å få steinen transportert ut av området, og vurderer også muligheter for å deponere massene i fjordarmen som går langs hele planområdet.

 

Read more

28

June

Innovasjonsklynge og tech-gigant: Leder vei med havplast

Hvert år havner ytterligere 8 millioner tonn plast i havet, mesteparten av dette skyldes forbruk. HP inngår nå et samarbeid med innovasjonsklyngen NOSCA Clean Oceans, sammen er de enige om å gjøre sitt for å bidra til FNs bærekraftsmål og på sikt et plastfritt hav. 

 

En rapport fra HP anslår at det totalt finnes over 150 millioner tonn plast i havet, og hvert år øker det med om lag 8 millioner tonn. I rapporten kommer det frem at plast som er kommet ut i havet er vanskelig å fjerne. Etter hvert

Read more

28

June

Midt i blinken for klyngesamarbeid

Samarbeid mellom innovasjonsklyngene NOSCA Clean Oceans og Ocean Autonomy Cluster kan bidra til å løse et gigantisk forurensingsproblem.

– Ved å jobbe sammen med andre klynger, kan vi koble miljøer med ulik kompetanse og teknologi til å samarbeide om å lage helhetlige løsninger for deteksjon, oppsamling og avhending av marin forurensing eller organiske trusler. Dette gir oss økte utviklingsmuligheter og styrket gjennomføringsevne sammenlignet med hva enkeltselskaper kan mobilisere hver for seg.

Akkurat nå er et tareprosjekt i Atlanterhavet veldig aktuelt, ettersom oppblomstringen øker i hyppighet og omfang, og truer eksisterende økosystemer, fiskeri

Read more

25

May

Legger strategi for fremtiden

Medlemmene i NOSCA Clean Oceans har store ambisjoner, og har utvidet satsingen på oljevern, til nå å også inkludere havplast og marin forsøpling, alger og marine trusler. For medlemmene åpner dette mange nye, spennende muligheter for å overføre teknologi og kompetanse til flere viktige områder for miljø og norsk næringsliv.

– Vi har vært arenaklynge i ett år, og hadde allerede fra starten en mer moden medlemsmasse enn en klynge som ble bygget opp fra bunnen ville hatt. Vi har allerede samarbeidet i nesten 30 år med å selge og

Read more

29

April

Lanserer nye nettsider

Velkommen til NOSCA Clean Oceans nye ‘ansikt’ utad.

– Klyngens egen nettsiden har fått seg en real oppussing, sier Eirik Langeland, leder i NOSCA Clean Oceans.

NOSCA Clean Oceans nye nettsider skal være en kilde til inspirasjon og informasjon for både medlemmer og interesserte.

–  Etter hvert som NOSCA har modnet og utviklet seg som klynge, syntes vi også det var på tide at nettsidene gjenspeiler vårt fokus og vår innsats. Dette er viktig, ikke minst fordi nettsiden er det første møtet med NOSCA Clean Oceans for mange. Vi er svært stolte og

Read more

15

October

Åpning av NOSCA testsenter

Torsdag 15. oktober 2020 åpnet Innovasjonsklyngen NOSCA Clean Oceans sitt nye testsenter ved Store Lungegårdsvann i Bergen. Fremover vil «Store-lungen» fungere som et fantastisk testbasseng for utvikling av banebrytende teknologi for oppsamling av marin forsøpling. Under åpnings arrangement ble det presentert helt nye løsninger som selvgående autonome farkoster og annen teknologi som samler opp plast i havet.

Bare i Store Lungegårdsvann i Bergen er det på tre og en halv måned samlet inn 400 kilo plastlunter. De har fulgt med sprengstein som dumpes i Store Lungegårdsvann i forbindelse med utbyggingen av

Read more

19

November

Nullstilling av hjertet i Bergen

Tirsdag 19. november var mer enn 300 studenter, bedrifter, myndigheter og frivillige organisasjoner sammen for å rense Store Lundegårdsvann for plast. Området vil bli en testarena for utvikling av ny teknologi for innsamling av marint avfall.

– Plastavfall fra sprengningsstein har blitt et kjempeproblem. Når vi fyller sprengsteinmasse i havet, skylles rester av sprengsteinslunter ut i vannet, og store mengder plast sprer seg og bidrar til forurensning i nærområdene.  Dette vil NOSCA Clean Oceans gjøre noe med. Først nullstiller vi området. Da bruker vi tilgjengelig og ny teknologi for å forhindre

Read more

18

November

Fra oljesøl til kamp mot plast

«Clean Oceans» fikk ble fredag status som Arena-klynge i «Norwegian Innovation Clusters»-programmet. Klyngen vil ta i bruk norsk teknologi fra oljevernberedskap til å bekjempe plast og annen marin forsøpling over hele verden.

–Dette er en stor annerkjennelse av klyngens utviklingspotensial, når vi ønsker å ta kompetanse og teknologi fra oljevern et steg videre. Det er en tøff nasjonal konkurranse for å bli tatt opp, så vi er svært stolte over å få status som Arenaklynge, sier påtroppende klyngeleder i Clean Oceans, Eirik Langeland.

Tildelingen skjedde fredag formiddag, i Oslo på Gamle

Read more