06

October

Forum for fremtidas oljevern

og 15. september gikk Forum for framtidas oljevern av stabelen ved Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) i Svolvær. Forum for framtidas oljevern er en årlig konferanse som skal styrke norsk oljevern ved å være en arena for samarbeid og felles forståelse for behov og utfordringer ved innsats mot akutt forurensning. Konferansen skal bidra til å sikre at forskning og utvikling er relevant for den operative beredskapen. Det skal være en arena for å avdekke og skape felles forståelse for utfordringer og kunnskapsbehov når det gjelder oljevern og legge

Read more

05

October

NOSCA styrker kunnskapskjeden

Antall NOSCA-medlemmer fra forskning og utdanning har økt kraftig det siste året, fra to til seks.

Det er en meget positiv utvikling, sier Eirik Langeland, leder i NOSCA Clean Oceans.

 

Vi må vite at det vi setter i gang gjør mer gavn enn skade, noe som innebærer kompliserte avveininger. Derfor må vi ha forskningen med på laget, de som virkelig kan økologi, fra A til Å.

Allsidig kunnskap

Nå er Sintef Ocean, NORCE, NIVA, Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Norges brannskole medlemmer av NOSCA. I tillegg til verdikjede, utvikler klyngen dermed også

Read more

05

October

NOSCA «spisser» innsatsen

I forbindelse med revidering av NOSCAs strategi, blir arbeidet på nøkkelområder intensivert.

– Arbeidsgruppene er omdøpt til «innsatsgrupper» for å understreke de viktigste feltene vi jobber med, sier daglig leder i NOSCA Clean Oceans, Eirik Langeland.

Det er tre innsatsgrupper i aktivitet: 1) oljevern og miljøberedskap, 2) marin forsøpling og 3) biologiske marine trusler. I tillegg blir det nedsatt mer spesifikke temagrupper der det er behov.

– En slik inndeling skaper stort engasjement blant våre medlemmer, med hyppige møter. Hver av innsatsgruppene har to ledere, hvorav én fra akademia. Sammen med god geografisk

Read more

23

August

DNV inn som NOSCA-medlem

– Ser frem til aktivt samarbeid

NOSCAs medlemsbase har nylig fått et nytt solid tilskudd i form av DNV (Det Norske Veritas).

Dette er et verdensledende globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land.

Større ambisjoner

– Vi var med også da NOSCA var en interesseorganisasjon, men vi meldte oss ut blant annet fordi vi opplevde at organisasjonen mistet litt piffen. I dag ser vi en fornyet og mer ambisiøs utgave av NOSCA som omfatter et større spekter av selskaper og institusjoner, sier Hans Petter Dahlslett som er gruppeleder for

Read more

01

July

Deler miljøkunnskap med Statens vegvesen

Statens vegvesen nyter godt av NOSCA Clean Oceans’ kompetanse og teknologi når etaten vurderer miljøproblemer knyttet til deponering av sprengmasser i sjø.

Statens vegvesen nyter godt av NOSCA Clean Oceans’ kompetanse og teknologi når etaten vurderer miljøproblemer knyttet til deponering av sprengmasser i sjø.

E39/Vossabanen genererer et masseoverskudd på 10-11 millioner kubikkmeter sprengmasser som må deponeres. Byggherrene, Statens vegvesen og Bane NOR, jobber bredt med å se på muligheter for å få steinen transportert ut av området, og vurderer også muligheter for å deponere massene i fjordarmen som går langs hele planområdet.

 

Read more

28

June

Innovasjonsklynge og tech-gigant: Leder vei med havplast

Hvert år havner ytterligere 8 millioner tonn plast i havet, mesteparten av dette skyldes forbruk. HP inngår nå et samarbeid med innovasjonsklyngen NOSCA Clean Oceans, sammen er de enige om å gjøre sitt for å bidra til FNs bærekraftsmål og på sikt et plastfritt hav. 

 

En rapport fra HP anslår at det totalt finnes over 150 millioner tonn plast i havet, og hvert år øker det med om lag 8 millioner tonn. I rapporten kommer det frem at plast som er kommet ut i havet er vanskelig å fjerne. Etter hvert

Read more

28

June

Midt i blinken for klyngesamarbeid

Samarbeid mellom innovasjonsklyngene NOSCA Clean Oceans og Ocean Autonomy Cluster kan bidra til å løse et gigantisk forurensingsproblem.

– Ved å jobbe sammen med andre klynger, kan vi koble miljøer med ulik kompetanse og teknologi til å samarbeide om å lage helhetlige løsninger for deteksjon, oppsamling og avhending av marin forurensing eller organiske trusler. Dette gir oss økte utviklingsmuligheter og styrket gjennomføringsevne sammenlignet med hva enkeltselskaper kan mobilisere hver for seg.

Akkurat nå er et tareprosjekt i Atlanterhavet veldig aktuelt, ettersom oppblomstringen øker i hyppighet og omfang, og truer eksisterende økosystemer, fiskeri

Read more

25

May

Legger strategi for fremtiden

Medlemmene i NOSCA Clean Oceans har store ambisjoner, og har utvidet satsingen på oljevern, til nå å også inkludere havplast og marin forsøpling, alger og marine trusler. For medlemmene åpner dette mange nye, spennende muligheter for å overføre teknologi og kompetanse til flere viktige områder for miljø og norsk næringsliv.

– Vi har vært arenaklynge i ett år, og hadde allerede fra starten en mer moden medlemsmasse enn en klynge som ble bygget opp fra bunnen ville hatt. Vi har allerede samarbeidet i nesten 30 år med å selge og

Read more

29

April

Lanserer nye nettsider

Velkommen til NOSCA Clean Oceans nye ‘ansikt’ utad.

– Klyngens egen nettsiden har fått seg en real oppussing, sier Eirik Langeland, leder i NOSCA Clean Oceans.

NOSCA Clean Oceans nye nettsider skal være en kilde til inspirasjon og informasjon for både medlemmer og interesserte.

–  Etter hvert som NOSCA har modnet og utviklet seg som klynge, syntes vi også det var på tide at nettsidene gjenspeiler vårt fokus og vår innsats. Dette er viktig, ikke minst fordi nettsiden er det første møtet med NOSCA Clean Oceans for mange. Vi er svært stolte og

Read more

15

October

Åpning av NOSCA testsenter

Torsdag 15. oktober 2020 åpnet Innovasjonsklyngen NOSCA Clean Oceans sitt nye testsenter ved Store Lungegårdsvann i Bergen. Fremover vil «Store-lungen» fungere som et fantastisk testbasseng for utvikling av banebrytende teknologi for oppsamling av marin forsøpling. Under åpnings arrangement ble det presentert helt nye løsninger som selvgående autonome farkoster og annen teknologi som samler opp plast i havet.

Bare i Store Lungegårdsvann i Bergen er det på tre og en halv måned samlet inn 400 kilo plastlunter. De har fulgt med sprengstein som dumpes i Store Lungegårdsvann i forbindelse med utbyggingen av

Read more