Author Archive

29

April

Launches new website

Welcome to NOSCA Clean Ocean’s new ‘face’ to the public.

– The cluster’s own website has received a real renovation, says Eirik Langeland, leader of NOSCA Clean Oceans.

NOSCA Clean Ocean’s new website will be a source of inspiration and information for both members and interested parties.

– As NOSCA has matured and developed as a cluster, we also thought it was time for the websites to reflect our focus and our efforts. This is important, not least because the website is the first encounter with NOSCA Clean Oceans for many. We are

Read more

29

April

Lanserer nye nettsider

Velkommen til NOSCA Clean Oceans nye ‘ansikt’ utad.

– Klyngens egen nettsiden har fått seg en real oppussing, sier Eirik Langeland, leder i NOSCA Clean Oceans.

NOSCA Clean Oceans nye nettsider skal være en kilde til inspirasjon og informasjon for både medlemmer og interesserte.

–  Etter hvert som NOSCA har modnet og utviklet seg som klynge, syntes vi også det var på tide at nettsidene gjenspeiler vårt fokus og vår innsats. Dette er viktig, ikke minst fordi nettsiden er det første møtet med NOSCA Clean Oceans for mange. Vi er svært stolte og

Read more

15

October

Åpning av NOSCA testsenter

Torsdag 15. oktober 2020 åpnet Innovasjonsklyngen NOSCA Clean Oceans sitt nye testsenter ved Store Lungegårdsvann i Bergen. Fremover vil «Store-lungen» fungere som et fantastisk testbasseng for utvikling av banebrytende teknologi for oppsamling av marin forsøpling. Under åpnings arrangement ble det presentert helt nye løsninger som selvgående autonome farkoster og annen teknologi som samler opp plast i havet.

Bare i Store Lungegårdsvann i Bergen er det på tre og en halv måned samlet inn 400 kilo plastlunter. De har fulgt med sprengstein som dumpes i Store Lungegårdsvann i forbindelse med utbyggingen av

Read more

15

October

Opening of the NOSCA test center

On Thursday 15. October 2020, the Innovation Cluster NOSCA Clean Oceans opened its new test center at Store Lungegårdsvann in Bergen. Going forward, the “Store Lungen” will function as a fantastic test pool for the development of groundbreaking technology for collecting marine polution. During the opening event, completely new solutions were presented, such as self-propelled autonomous vessels and other technology that collects plastic in the oceans.

In Store Lungegårdsvann in Bergen alone, 400 kilos of plastic fuses have been collected in three and a half months. They have followed explosives that

Read more

19

November

Nullstilling av hjertet i Bergen

Tirsdag 19. november var mer enn 300 studenter, bedrifter, myndigheter og frivillige organisasjoner sammen for å rense Store Lundegårdsvann for plast. Området vil bli en testarena for utvikling av ny teknologi for innsamling av marint avfall.

– Plastavfall fra sprengningsstein har blitt et kjempeproblem. Når vi fyller sprengsteinmasse i havet, skylles rester av sprengsteinslunter ut i vannet, og store mengder plast sprer seg og bidrar til forurensning i nærområdene.  Dette vil NOSCA Clean Oceans gjøre noe med. Først nullstiller vi området. Da bruker vi tilgjengelig og ny teknologi for å forhindre

Read more

18

November

NOSCA becomes Innovation Cluster Bergen

On Friday, “NOSCA Clean Oceans” was awarded status as an Arena cluster in the “Norwegian Innovation Clusters” programme. The new cluster will make use of Norwegian technology from oil spill preparedness to clear and prevent plastic and other marine waste in the world’s oceans.

“The new status represents a major recognition of the cluster’s potential for development, now that we are ready to take oil spill prevention and response competencies and technology one step further. We faced tough national competition for the new status, and are extremely proud to now be

Read more

18

November

Fra oljesøl til kamp mot plast

«Clean Oceans» fikk ble fredag status som Arena-klynge i «Norwegian Innovation Clusters»-programmet. Klyngen vil ta i bruk norsk teknologi fra oljevernberedskap til å bekjempe plast og annen marin forsøpling over hele verden.

–Dette er en stor annerkjennelse av klyngens utviklingspotensial, når vi ønsker å ta kompetanse og teknologi fra oljevern et steg videre. Det er en tøff nasjonal konkurranse for å bli tatt opp, så vi er svært stolte over å få status som Arenaklynge, sier påtroppende klyngeleder i Clean Oceans, Eirik Langeland.

Tildelingen skjedde fredag formiddag, i Oslo på Gamle

Read more