15. august 2023

Arendalsuka 2023 - velkommen til debatt

Har sjømatnæringene et ansvar for marin forsøpling?  
Innovasjonsklyngene NOSCA Clean Oceans og Marine Recycling Cluster inviterer til debatt om sjømatnæringenes forhold til marin forsøpling. 
Flere undersøkelser viser at materiell fra fiskeri og havbruk utgjør en betydelig del av den marine forsøplingen langs kysten vår. Vi inviterer representanter fra sjømatnæringen, utstyrsprodusenter og politikere for å drøfte hvilket ansvar næringen har, og hvordan de ivaretar dette ansvaret.   
I debatten vil vi berøre omfanget av problemet, hvordan det jobbes for å forebygge utslipp og hvordan næringene selv bidrar til opprydding av marin forsøpling. Vi ønsker også å diskutere hvordan den internasjonale plastavtalen og nasjonale reguleringer vil bidra til redusert marin forsøpling fra sjømatnæringene. 
Debatten er en videreføring av fjorårets arrangement under Arendalsuka og årets arrangement under One Ocean Week. 
 
 

March 20-24, 2023

NOSCA Seminar 2023

The seminar will focus on following topics:
The green shift challenges: 
New oils and new energy carriers
Marine littering
Biological threats
Price: NOK 15.900 incl. hotel accommodations and all local transports

Please register by using the link below.

March 20-24, 2023

NOSCA Seminar 2023

The seminar will focus on following topics:
The green shift challenges: New oils and new energy carriers
Marine littering
Biological threats
Price: NOK 15.900 incl. hotel accommodations and all local transports

Please register by using the link below.

    NOSCA Seminar Registration

    Registration details will be sent upon successful payment.


      NOSCA Seminar Registration

      Registration details will be sent upon successful payment.