Åpning av NOSCA testsenter

Torsdag 15. oktober 2020 åpnet Innovasjonsklyngen NOSCA Clean Oceans sitt nye testsenter ved Store Lungegårdsvann i Bergen. Fremover vil «Store-lungen» fungere som et fantastisk testbasseng for utvikling av banebrytende teknologi for oppsamling av marin forsøpling. Under åpnings arrangement ble det presentert helt nye løsninger som selvgående autonome farkoster og annen teknologi som samler opp plast i havet.

Bare i Store Lungegårdsvann i Bergen er det på tre og en halv måned samlet inn 400 kilo plastlunter. De har fulgt med sprengstein som dumpes i Store Lungegårdsvann i forbindelse med utbyggingen av Bybanen.

På verdensbasis havner det hvert minutt 15 tonn plast i havet. Det er dermed et stort behov for løsningene som NOSCA Clean Oceans vil teste. Nå prøves det ut både en enkel trål og ulike robotfartøy til å løse problemene.

– Dessverre er det plast nok til alle. Våre medlemmer bruker kompetanse fra over 40 år med oljevernteknologi til å angripe marin forsøpling og lage nye løsninger som tar tak i problemet, sier klyngeleder Eirik Langeland i NOSCA Clean Oceans.

NOSCA Clean Oceans fikk klyngestatus av Innovasjon Norge på slutten av fjoråret. Basert på 40 års erfaring med oljevern, bruker medlemmene i klyngen den unike kompetansen fra å renske oljesøl, til nå å bekjempe plast i havet.

I NOSCA-klyngen utvikler medlemmene fra hele landet teknologi, tjenester og verdikjeder for detektering, klassifisering og oppsamling/håndtering av marint oljesøl, plastforsøpling og uønskede effekter av alger.

Store Lungegårdsvann blir altså en testarena for ny teknologi i forbindelse med oppsamling av all sprengstein-plasten som havner i sjøen fra bybaneutbyggingen. Slik kan nye løsninger testes ut, og siden eksporteres til områder hvor marin forsøpling og plast i havet utgjør et enda større problem.

Under åpningen av det nye testsenteret ble det informert om arbeidet som er gjort til nå og ikke minst de spennende planene som er for senteret fremover – og hvordan norsk teknologi kan bidra i den globale kampen mot marin forsøpling.

Senteret åpnes ble åpnet av Fylkesordfører Jon Askeland, leder av Handelens Miljøfond, Rasmus Hansson, leder av Agenda Vestlandet (Sparebanken Vest) Frode Nergaard, og Byråd for klima, miljø og byutvikling Eline Aresdatter Haakestad i Bergen Kommune.