26

August

News Template

SUB TITLE – Click to edit
Sub title – Click to edit

Body – use “Text Editor” in the panel on left side

Sub title – Click to edit

Body – use “Text Editor” in the panel on left side

Sub title – Click to edit

Example body text

­DNV har spesialister som kan belyse de fleste relevante problemstillinger.

– Dette kan være spesielt nyttig for gründerselskaper som er ute i ukjent farvann og ikke har den fulle oversikt over regelverk som blir stadig mer komplisert. Vår oppgave er å hjelpe kundene til å ta gode og riktige

Read more

23

August

DNV joins as NOSCA member

– Looks forward to a successful collaboration
NOSCA’s membership base has recently had new, strong addition in form of DNV (Det Norske Veritas)

This is a leading global quality assurance and risk management company with presence in over 100 countries.

Higher ambitions

– We were part of NOSCA when it was a special-interest organisation, but left as we felt that it lost some of its drive. Today we see a renewed and more ambitious version of NOSCA that incorporates a broader range of companies and institutions, says Hans Petter Dahlslett, who is Senior

Read more

23

August

DNV inn som NOSCA-medlem

– Ser frem til aktivt samarbeid

NOSCAs medlemsbase har nylig fått et nytt solid tilskudd i form av DNV (Det Norske Veritas).

Dette er et verdensledende globalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering med tilstedeværelse i over 100 land.

Større ambisjoner

– Vi var med også da NOSCA var en interesseorganisasjon, men vi meldte oss ut blant annet fordi vi opplevde at organisasjonen mistet litt piffen. I dag ser vi en fornyet og mer ambisiøs utgave av NOSCA som omfatter et større spekter av selskaper og institusjoner, sier Hans Petter Dahlslett som er gruppeleder for

Read more