01

July

Deler miljøkunnskap med Statens vegvesen

Statens vegvesen nyter godt av NOSCA Clean Oceans’ kompetanse og teknologi når etaten vurderer miljøproblemer knyttet til deponering av sprengmasser i sjø.

Statens vegvesen nyter godt av NOSCA Clean Oceans’ kompetanse og teknologi når etaten vurderer miljøproblemer knyttet til deponering av sprengmasser i sjø.

E39/Vossabanen genererer et masseoverskudd på 10-11 millioner kubikkmeter sprengmasser som må deponeres. Byggherrene, Statens vegvesen og Bane NOR, jobber bredt med å se på muligheter for å få steinen transportert ut av området, og vurderer også muligheter for å deponere massene i fjordarmen som går langs hele planområdet.

 

Read more

01

July

Environmental knowledge shared with the Norwegian Public Roads Administration

When the Norwegian Public Roads Administration assesses the environmental impact linked to marine disposal of spoil materials, the government agency draws on the expertise and technology offered by NOSCA Clean Oceans.

E39/Vossabanen is set to generate 10-11 million cubic meters of displaced spoil that will have to be disposed of. The main contractors – the Norwegian Public Roads Administration and BaneNOR – are looking at a range of options, such as transport of the excavated material away from the area and disposal in the stretch of fjord alongside the development.

– Through

Read more