29

April

Launches new website

Welcome to NOSCA Clean Ocean’s new ‘face’ to the public.

– The cluster’s own website has received a real renovation, says Eirik Langeland, leader of NOSCA Clean Oceans.

NOSCA Clean Ocean’s new website will be a source of inspiration and information for both members and interested parties.

– As NOSCA has matured and developed as a cluster, we also thought it was time for the websites to reflect our focus and our efforts. This is important, not least because the website is the first encounter with NOSCA Clean Oceans for many. We are

Read more

29

April

Lanserer nye nettsider

Velkommen til NOSCA Clean Oceans nye ‘ansikt’ utad.

– Klyngens egen nettsiden har fått seg en real oppussing, sier Eirik Langeland, leder i NOSCA Clean Oceans.

NOSCA Clean Oceans nye nettsider skal være en kilde til inspirasjon og informasjon for både medlemmer og interesserte.

–  Etter hvert som NOSCA har modnet og utviklet seg som klynge, syntes vi også det var på tide at nettsidene gjenspeiler vårt fokus og vår innsats. Dette er viktig, ikke minst fordi nettsiden er det første møtet med NOSCA Clean Oceans for mange. Vi er svært stolte og

Read more