15

October

Åpning av NOSCA testsenter

Torsdag 15. oktober 2020 åpnet Innovasjonsklyngen NOSCA Clean Oceans sitt nye testsenter ved Store Lungegårdsvann i Bergen. Fremover vil «Store-lungen» fungere som et fantastisk testbasseng for utvikling av banebrytende teknologi for oppsamling av marin forsøpling. Under åpnings arrangement ble det presentert helt nye løsninger som selvgående autonome farkoster og annen teknologi som samler opp plast i havet.

Bare i Store Lungegårdsvann i Bergen er det på tre og en halv måned samlet inn 400 kilo plastlunter. De har fulgt med sprengstein som dumpes i Store Lungegårdsvann i forbindelse med utbyggingen av

Read more

15

October

Opening of the NOSCA test center

On Thursday 15. October 2020, the Innovation Cluster NOSCA Clean Oceans opened its new test center at Store Lungegårdsvann in Bergen. Going forward, the “Store Lungen” will function as a fantastic test pool for the development of groundbreaking technology for collecting marine polution. During the opening event, completely new solutions were presented, such as self-propelled autonomous vessels and other technology that collects plastic in the oceans.

In Store Lungegårdsvann in Bergen alone, 400 kilos of plastic fuses have been collected in three and a half months. They have followed explosives that

Read more