19

November

Nullstilling av hjertet i Bergen

Tirsdag 19. november var mer enn 300 studenter, bedrifter, myndigheter og frivillige organisasjoner sammen for å rense Store Lundegårdsvann for plast. Området vil bli en testarena for utvikling av ny teknologi for innsamling av marint avfall.

– Plastavfall fra sprengningsstein har blitt et kjempeproblem. Når vi fyller sprengsteinmasse i havet, skylles rester av sprengsteinslunter ut i vannet, og store mengder plast sprer seg og bidrar til forurensning i nærområdene.  Dette vil NOSCA Clean Oceans gjøre noe med. Først nullstiller vi området. Da bruker vi tilgjengelig og ny teknologi for å forhindre

Read more

19

November

Major cleanup to reset the heart of Bergen

On Tuesday 19 November, more than 300 students, businesses, authorities, and voluntary organizations will come together to purify Store Lundegårdsvann of plastic. The area will be a test arena for the development of new technology for the collection of marine waste.

– Plastic waste from blasting stones has become a huge problem. When filling up rock mass in the sea, explosive remnants are flushed into the water and we see how large amounts of plastic spread and contribute to pollution. We will address this. First, we reset the area. Then we

Read more

18

November

NOSCA becomes Innovation Cluster Bergen

On Friday, “NOSCA Clean Oceans” was awarded status as an Arena cluster in the “Norwegian Innovation Clusters” programme. The new cluster will make use of Norwegian technology from oil spill preparedness to clear and prevent plastic and other marine waste in the world’s oceans.

“The new status represents a major recognition of the cluster’s potential for development, now that we are ready to take oil spill prevention and response competencies and technology one step further. We faced tough national competition for the new status, and are extremely proud to now be

Read more

18

November

Fra oljesøl til kamp mot plast

«Clean Oceans» fikk ble fredag status som Arena-klynge i «Norwegian Innovation Clusters»-programmet. Klyngen vil ta i bruk norsk teknologi fra oljevernberedskap til å bekjempe plast og annen marin forsøpling over hele verden.

–Dette er en stor annerkjennelse av klyngens utviklingspotensial, når vi ønsker å ta kompetanse og teknologi fra oljevern et steg videre. Det er en tøff nasjonal konkurranse for å bli tatt opp, så vi er svært stolte over å få status som Arenaklynge, sier påtroppende klyngeleder i Clean Oceans, Eirik Langeland.

Tildelingen skjedde fredag formiddag, i Oslo på Gamle

Read more